Pracuje z osobami dorosłymi w obszarach coachingu zawodowego, life coachingu, coachingu dla rodzin patchworkowych.

Od 2009 roku pracuje również w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie jako Kierownik Działu Polityki Personalnej i Wynagrodzeń.

W pracy zawodowej interesuje się teorią prof. Carol Dweck dot. nastawienia na rozwój.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Rocznego Programu Edukacji Psychologicznej oraz Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. Posiada również tytuł Master of Business Change w programie Game Changers Academy Poland. Odbywała liczne szkolenia dot. wsparcia osób w kryzysie psychicznym, doświadczających przemocy, doświadczających stresu i wypalenia zawodowego.

Dane kontaktowe: igolasi@gmail.com

Bądźmy w kontakcie

Jeżeli masz uwagi bądź zainteresowały cię treści prezentowane na naszej stronie zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami albo do kontaktu z nami. Warto również sprawdzić warunki przyjęcia na szkolenie.