RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Julia E. Wahl MI z siedzibą w Warszawie.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się na adres e-mail:
juliawahl@juliawahl.co.uk