Kontakt

Dyrektor merytoryczny/organizacja szkolenia: dr Julia E. Wahl

E-mail: info@cftpoland.com.pl,
Tel.: (0048) 608 079 909 – w dni powszednie/robocze
(proszę pozostawić wiadomość SMS w przypadku nieodebrania połączenia)

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.cftpoland.pl i www.cftpoland.com.pl.

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Julia E. Wahl w ramach CFT Poland S.C. Jako administrator dbam o bezpieczeństwo danych osobowych oraz o prywatność Użytkownika Strony. Cieszę się, że odwiedziłeś moją Stronę.