Dyrektor merytoryczny/organizacja szkolenia: dr Julia E. Wahl

E-mail: info@cftpoland.com.pl,
Tel.: (0048) 608 079 909 (proszę pozostawić wiadomość SMS w przypadku nieodebrania połączenia) – w dni powszednie/robocze