Uwaga! Szkolenie jest uznawane do przedłużenia certyfikatu CBT przez PTTPB!

Szkolenie na ścieżkach CFT i CMT

Szkolenie będzie się dzielić na ścieżkę:

*Szczegółowy opis i aktualne daty 3. edycji Szkolenia

znajdują się w kolumnie obok.

Terapeutyczną CFT
Compassion-Focused Therapy

dla psychoterapeutów (certyfikowani psychoterapeuci lub osoby w trakcie certyfikacji, przynajmniej po 2. roku szkolenia terapeutycznego, już pracujący z pacjentami), psychologów klinicznych

oraz

Ścieżkę trenerską CMT
Compassionate Mind Training

dla pozostałych zawodów, np. coachów, trenerów, nauczycieli, edukatorów

Co zawiera Szkolenie:
W programie CFT/CMT jest część szkoleniowa i część terapeutyczna. Część szkoleniowa jest działalnością niemedyczną, część terapeutyczna medyczną (praca własna).

  • Ścieżka CFT – moduł „zerowy”, 7 modułów podstawowych, 1 moduł dodatkowy (Moduł 8.), 2 webinary, 4 superwizje on-line (dodatkowo w ramach zajęć superwizje grupowe), spotkania dot. praktyki własnej, w sumie 185 godz. zeg.
  • Ścieżka CMT – moduł „zerowy”, 6 modułów podstawowych, 1 moduł dodatkowy (Moduł 8.), 2 webinary, 2 superwizje online (dodatkowo w ramach zajęć superwizje grupowe), spotkania dot. praktyki własnej, w sumie 165 godz. zeg.

W tym 85 godz. pracy własnej (własnej terapii/własnego treningu) – obie ścieżki

UWAGA: W przypadku studentów Podyplomowych Studiów Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i Krakowie obowiązuje zniżka oraz zwolnienie z wybranych modułów.

Prowadzący zajęcia CFT/CMT: dr Wendy Wood (Wlk. Brytania), dr Andrew Rayner (Wlk. Brytania), dr Kate Lucre (Wlk. Brytania), Tobyn Bell (Wlk. Brytania), dr Julia E. Wahl (Polska)

Pozostali wykładowcy (dodatkowe moduły): dr Tomasz Komendziński (UMK, Polska), Mark Leonard (Wielka Brytania).

*istnieje możliwość zmiany wykładowców, formy (na online) oraz terminów w przypadkach losowych

Webinary: Dr Stan Steindl i Russell Kolts.

Superwizje z prof. Paulem Gilbertem, dr Julią E. Wahl lub/i innymi specjalistami CFT/CMT.

Wszystkie zjazdy prowadzone przez obcojęzycznych wykładowców będą tłumaczone na j. polski. W przypadku superwizji on-line będzie również zapewnione wsparcie językowe.

Przed każdym modułem uczestnicy otrzymają informacje dotyczące dokładnego miejsca odbywania się danego modułu. Miejsce spotkań (poza odosobnieniami): Warszawa. 

Wszystkie moduły (oprócz modułu – odosobnienie) odbywają się w formie hybrydowej, czyli dla osób, które nie mogą dojechać jest możliwość uczestniczenia w zajęciach on-line. Prosimy o wcześniejszą informację.

Wszystkie materiały będą dostępne online (Dropbox lub/i Google Classroom, YouTube).

Szczegółowe informacje:
info@cftpoland.com.pl; 
Tel.: +48 608 079 909 (w dni powszednie/robocze)

Patronat:

3. EDYCJA (2023/24):

Prowadzący: dr Julia E. Wahl (Polska)/ mgr Agnieszka Wołyńska (Polska).
Data: 25-26 listopada 2023.
ONLINE.
Ścieżka: CFT/CMT. Praca własna.

Prowadzący: dr Julia E. Wahl (Polska) / dr Tobyn Bell (Wielka Brytania).
Data: 20-21 stycznia 2024.

ONLINE.

Ścieżka: CFT/CMT. Praca własna.

Prowadzący: dr Andrew Rayner (Wlk. Brytania).
Data: 17-18 lutego 2024.

ONLINE.

Ścieżka: CFT/CMT.

Prowadzący: Tobyn Bell (Wlk. Brytania).
Data: 13-14 kwietnia 2024.
ONLINE.
Ścieżka: CFT/CMT.

Prowadzący: dr Wendy Wood (Wlk. Brytania).
Data: 18-19 maja 2024.
STACJONARNIE.
Ścieżka: CFT/CMT.

Prowadzenie: dr Julia E. Wahl.
Data: 8-13 lipca 2024.
STACJONARNIE.
Ścieżka: CFT/CMT. Praca własna.

Wprowadzenie do innych zagadnień: Społeczna uważność (bezpłatny dla ścieżek CFT/CMT).
Prowadzenie: Mark Leonard (Włochy)
ONLINE

Bezpieczna praca metodami kontemplacyjnymi.
Prowadzenie: dr Julia E. Wahl (Polska)
ONLINE

Neurofizjologiczne aspekty praktyk kontemplacyjnych.
Prowadzenie: dr Tomasz Komendziński (Polska).
ONLINE
Data: 6-8 września 2024 (pt – nd).

Studenci Uniwersytetu SWPS w Poznaniu i Krakowie (studia podyplomowe uważności i współczucia) są zwolnieni z modułu.

Prowadzący: dr Kate Lucre (Wlk. Brytania).
Data: 12-13 października 2024.
ONLINE.
Ścieżka: tylko CFT.

Wszystkie moduły weekendowe odbywają się w godz. 10-18 (chyba, że dany wykładowca wskaże inaczej).

Warunki zaliczenia oraz uzyskania certyfikatu CFT/CMT

Obecność na 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy zaliczeniowej.

Praca zaliczeniowa ma na celu pokazanie umiejętność wykorzystanie teorii i praktyk CFT/CMT studiowanej podczas naszego Szkolenia.

Podstawowe informacje na temat pracy zaliczeniowej w ramach certyfikacji CFT/CMT

1. Temat pracy
Praca zaliczeniowa powinien być związana z jednym z tematów poruszanych w ramach naszych zajęć będący przedmiotem badań naukowych, może też m.in. być opisem pracy terapeutycznej lub trenerskiej (grupowej lub indywidualnej) z wybraną populacją (szerszą lub zawężoną np. kobiety doświadczające wysokiego poziomu wstydu). Przykład: Wywiad motywacyjny jako forma zdiagnozowania osobistej sytuacji zmiany u pacjenta/klienta i ustalenie formy pracy z pacjentem/klientem.