Szkolenie będzie się dzielić na scieżkę:

*Szczegółowy opis i aktualne daty 3. edycji Szkolenia znajdują się poniżej.

(1) terapeutyczną CFT – Compassion-Focused Therapy (dla psychoterapeutów, psychologów klinicznych)

oraz

(2) scieżkę trenerską CMT – Compassionate Mind Training (dla pozostałych zawodów, np. coachów, trenerów, nauczycieli, edukatorów).

Co zawiera Szkolenie:
W programie CFT/CMT jest część szkoleniowa i część terapeutyczna. Część szkoleniowa jest działalnością niemedyczną, część terapeutyczna medyczną (praca własna).

 • Ścieżka CFT – 7 modułów podstawowych, 1 moduł dodatkowy (Moduł 8.), 2 webinary, 4 superwizje on-line (dodatkowo w ramach zajęć superwizje grupowe), spotkania dot. praktyki własnej, w sumie 185 godz. zeg.
  Dodatkowe moduły są płatne (Moduł 9. i 10.) – ze zniżką dla dyscypułów CFT/CMT.
 • Ścieżka CMT – 6 modułów podstawowych, 1 moduł dodatkowy (Moduł 8.), 2 webinary, 2 superwizje online (dodatkowo w ramach zajęć superwizje grupowe), spotkania dot. praktyki własnej, w sumie 165 godz. zeg.
  Dodatkowe moduły są płatne (Moduł 9. i 10.) – ze zniżką dla dyscypułów CFT/CMT.
 • W tym 85 godz. pracy własnej (własnej terapii/własnego treningu) – obie ścieżki

UWAGA: W przypadku studentów Podyplomowych Studiów Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu obowiązuje zniżka oraz zwolnienie z wybranych modułów. 

Szczegółowe informacje: info@cftpoland.com.pl

Tel. 608 079 909 (w dni powszednie/robocze)

3. EDYCJA (2022/23):

Prowadzący: dr Wendy Wood (Wlk. Brytania), dr Julia E. Wahl (Polska).
Data: termin do potwierdzenia. Ścieżka: CFT/CMT. Praca własna

Prowadzący: dr Wendy Wood (Wlk. Brytania).
Data: Termin do potwierdzenia
Ścieżka: CFT/CMT. Praca własna.

Prowadzący: dr Andrew Rayner (Wlk. Brytania).
Data: Termin do potwierdzenia
Ścieżka: CFT/CMT.

Prowadzący: Tobyn Bell (Wlk. Brytania).
Data: Termin do potwierdzenia.
Ścieżka: CFT/CMT.

Prowadzący: dr Wendy Wood (Wlk. Brytania), dr Julia E. Wahl (Polska).
Data: Termin do potwierdzenia
Ścieżka: CFT/CMT.

Prowadzący: dr Kate Lucre (Wlk. Brytania).
Data: Termin do potwierdzenia.
Ścieżka: CFT.

Prowadzący: dr Wendy Wood (Wlk. Brytania), dr Julia E. Wahl (Polska).
Data: Termin do potwierdzenia.
Ścieżka: CFT/CMT. Praca własna.

Prowadzący: Tomasz Kryszczyński (Polska) – MBCT, dr Joanna Dudek (Polska) – ACT, dr Tomasz Komendziński (Neurofizjologia).
Data:  10 – 11 – 12 września 2021.

Dodatkowy moduł (bezpłatny dla ścieżek CFT/CMT). Studenci SWPS Poznań (studia podyplomowe uważności i współczucia) zwolnieni z modułu.

Prowadzenie: Julia E. Wahl.
Data: Termin do potwierdzenia.

Dodatkowy moduł, otwarty dla osób z zewnątrz (zniżka dla CFT/CMT).

Prowadzenie: Mark Leonard (Wlk. Brytania) i dr Julia E. Wahl. Data: do potwierdzenia.

Dodatkowy moduł, otwarty dla osób z zewnątrz (zniżka dla CFT/CMT).

Terminy 3. EDYCJI SZKOLENIA CFT/CMT:

Moduły podstawowe:

 1. Moduł – Wprowadzenie do Podejścia Psychoterapii Skoncentrowanej na Współczuciu. Prowadzący: dr Wendy Wood. Data: 24-25 września 2022. Ścieżka: CFT/CMT. Praca własna. (ONLINE)
 2. Moduł – Rozwijanie Współczucia: Współczujące Ja. Prowadzący: dr Wendy Wood. Data: 3-4 grudnia 2022. Ścieżka: CFT/CMT. Praca własna. (ONLINE)
 3. Moduł – Samokrytyka, Lęki, Blokady i Opory przed Współczuciem. Prowadzący: dr Andrew Rayner. Data: 28-29 stycznia 2023. Ścieżka: CFT/CMT. (ONLINE)
 4. Moduł – Wina, Wstyd i Upokorzenie. Prowadzący: Tobyn Bell (Wlk. Brytania). Data: 4-5 marca 2023. Ścieżka: CFT/CMT. (ONLINE)
 5. Moduł – Współczucie w Organizacjach. Prowadzący: dr Wendy Wood. Data: 22-23 kwietnia 2023. Ścieżka: CFT/CMT. (STACJONARNIE)
 6. Moduł: Zaawansowana relacja terapeutyczna i mikroumiejętności oraz Praca ze Złożonymi Klientami (tylko dla ścieżki CFT). Prowadzący: dr Kate Lucre. Data: 20-21 maja 2023. (ONLINE)
 7. Moduł – Odosobnienie Współczucia (w tym Ugruntowanie się w Praktykach Medytacyjnych). Prowadzący: dr Julia E. Wahl. Data: 3-8 lipca 2023. Ścieżka: CFT/CMT. Praca własna. (STACJONARNIE)
 8. Moduł (3 dni, 3 tematy): a) Wprowadzenie do innych terapii 3. fali terapii poznawczo-behawioralnej: MBCT (terapia poznawczo-behawioralna oparta na uważności) (piątek) oraz ACT (terapia akceptacji i zaangażowania) (sobota) (bezpłatny dla ścieżek CFT/CMT). Prowadzący: do potwierdzenia b) Neurofizjologiczne aspekty praktyk kontemplacyjnych. Prowadzący: dr Tomasz Komendziński (niedziela). (ONLINE – wszystkie dni) Data: 8-10 września 2023. *Dodatkowy moduł (bezpłatny dla ścieżek CFT/CMT). Studenci SWPS Poznań (studia podyplomowe uważności i współczucia) są zwolnieni z modułu.

Patronat: