Warunki przyjęcia

Ścieżka CFT

W celu zakwalifikowanie się na ścieżkę terapeutyczną CFT, należy mieć następujące doświadczenie zawodowe oraz osobiste:

  • być przynajmniej po 3. roku szkoły terapeutycznej i mieć dostęp do pracy klinicznej (z pacjentami, indywidualnie lub/i grupowo) (prosimy o przesłanie zaświadczenia z placówki szkoleniowej) (prosimy o zaświadczenie z odpowiedniej instytucji)
  • wcześniejsze doświadczenie w zakresie pracy z innymi, np. trenerskie
  • dodatkowo, własna praktyka medytacyjna jest wskazana, wcześniejsze doświadczenie w tym zakresie (treningi, warsztaty, odosobnienia) również.

Ścieżka CMT

W celu zakwalifikowanie się na ścieżkę trenerską CMT, należy mieć następujące doświadczenie zawodowe oraz osobiste:

  • wcześniejsze doświadczenie w zakresie pracy z innymi, np. trenerskie, coachingowe (prosimy o zaświadczenie)
  • dodatkowo, własna praktyka medytacyjna jest wskazana, wcześniejsze doświadczenie w tym zakresie (treningi, warsztaty, odosobnienia) również