Dr Julia E. Wahl

Dyrektor merytoryczna oraz organizacja szkolenia.

Dr Julia E. Wahl, psycholożka, trenerka podejścia uważności i współczucia, wykładowczyni, założycielka i dyrektorka The Mind Institute (www.mindinstitute.com.pl) oraz Polskiej Szkoły Uważności (www.polskaszkolauwaznosci), kierowniczka i pomysłodawczyni Podyplomowych Studiów Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz Krakowie, Szkolenia z Compassion-Focused Therapy/Compassionate Mind Training (www.cftpoland.pl) oraz Szkolenia Ekoterapii (www.ekoterapia.com.pl) w Polsce.

Jedna z założycieli Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Stworzyła program wsparcia dla pacjentów onkologicznych na podstawie podejścia współczucia w ramach doktoratu na University of Derby (Wlk. Brytanii).

Regularnie pisuje do różnych czasopism w Polsce i zagranicą (m.in. do Przekroju, Charakterów, Psychologie und Leben, Psychologii w Praktyce). Była redaktor nieistniejącego już pierwszego w Polsce czasopisma o tematyce uważności „Mindfulness”. Prowadzi szkolenia, warsztaty dla różnego rodzaju organizacji, firm, m.in. dla Forum Media Polska, Nestle, Roche, AstraZeneca, Mobica. Post-doc w Prejudice Lab na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu (2022-23).

Autorka książki „Kochać (się) mądrze. Jak uważność i współczucie mogą wspierać relacje intymne” (Wydawnictwo Sensus). W przygotowaniu jej dwie kolejne książki: po polsku na temat terapii skoncentrowanej na współczuciu oraz po angielsku o terapii skoncentrowanej na współczuciu w pracy z pacjentami z nowotworem i po chorobie nowotworowej.

Dr Wendy Wood

Konsultacja merytoryczna ze strony brytyjskiej

Dyrektor Programowy (Merytoryczny), Compassionate Mind Foundation, wykładowczyni na Uniwersytecie w Derby (Wlk. Brytania).

Dr Wendy Wood, wykładowca University of Derby (Wielka Brytania), powiernik Compassionate Mind Foundation, przez wiele lat odpowiedzialna pod względem organizacyjno-merytorycznym za podyplomowe studia z Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu na University of Derby, badaczka podejścia współczucia.