W tej sekcji znajdą się wkrótce prace lub wyjątki z prac zaliczeniowych absolwentów Szkolenia CFT i CMT.