Metody

Zajęcia będą miały następującą formę: wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu (praca z oddechem, ciałem, praca wyobrażeniowa, praca z głosem, method acting/role playing), ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe (dociekanie – inquiry), superwizuje grupowe.