Dr Andrew Rayner

Jestem konsultantem psychologiem klinicznym posiadającym specjalistyczną wiedzę w zakresie terapii skoncentrowanej na współczuciu (CFT), PTSD, dysocjacji i złożonej traumie (ang. complex trauma). Jestem również przeszkolony w zakresie EMDR.

Szkolenie w zakresie CFT rozpocząłem w 2007 roku i miałem szczęście ściśle współpracować z pomysłodawcą tego podejścia, profesorem Paulem Gilbertem. Od 2012 r. Jestem kierownikiem klinicznym i wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie CFT na Uniwersytecie w Derby.

Większość mojej kariery zawodowej spędziłem w ośrodkach zdrowia psychicznego dorosłych w ramach opieki zastępczej w ramach NHS (National Health Service). Mam duże doświadczenie w pracy z ludźmi, którzy mieli trudności związane ze złożoną traumą, zaburzeniami dysocjacyjnymi i zaburzeniami osobowości typu borderline.

W latach 2016-2018 miałem wyjątkowy przywilej udzielania wsparcia psychologicznego osobom, które przeżyły różnego rodzaju nadużycia (brytyjskie dochodzenie w sprawie historycznych nadużyć na dużą skalę).

Od lutego 2019 roku prowadzę grupę CFT dla osób z chorobą afektywną dwubiegunową w ramach badania, które jest wspólnym przedsięwzięciem wraz The Compassionate Mind Foundation oraz Birmingham i Solihull Mental Health NHS Foundation Trust.