Dr Kate Lucre

jest terapeutką CFT (Compassion-Focused Therapy), akredytowanym przez BABCP (British Association for Counselling and Psychotherapy) psychoterapeutką behawioralno-poznawczą, superwizorką i trenerką oraz akredytowaną praktyczką EMDR. Jest starszą psychoterapeutką w ramach Specjalistycznej Służby Psychoterapii w Birmingham i Solihull Mental Health Foundation Trust. Zajmuje się rozwojem terapii skoncentrowanej na współczuciu i interwencji wspierających personel w Birmingham i jest zaangażowana w wiele międzynarodowych projektów badawczych.

Od ponad 13 lat rozwija CFT dla osób z zaburzeniami osobowości i złożonymi traumami oraz opublikowała dane pilotażowe na temat modelu pracy grupowej. Jest trenerem Fundacji Współczującego Umysłu (Compassionate Mind Foundation) dla Grup, Wsparcia Personelu Skoncentrowanego na Współczuciu (Compassion Focused Staff Support) i jest Międzynarodowym Koordynatorem Superwizji (International Supervision Co-ordinator).

Jest obecnie w końcowej fazie 6-letniego projektu badawczego oceniającego wpływ Programu Psychoterapii Grupowej Skoncentrowanej na Współczuciu dla osób z ciężką traumą przywiązania i zaburzeniami osobowości.