Psycholog biznesu, coach przywództwa i zespołów, superwizor coachingu. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu.

Od ponad 20 lat kompleksowo wspiera firmy – począwszy od tworzenia kompetencyjnych modeli przywództwa zgodnych z profilem i strategią danej organizacji, poprzez ocenę kompetencji w formie projektów 360 feedback, A&DC oraz Upward feedback, po projekty rozwojowe dla liderów i talentów w formie szkoleń, coachingu, mentoringu i superwizji rozmów z podwładnymi. Współpracuje z zarządami i wyższą kadrą kierowniczą, w ramach coachingu indywidualnego, board coachingu, 360 feedback i Upward feedback oraz warsztatów doradczych i rozwojowych. Od 2010 roku należy do grona konsultantów i trenerów EY Academy of Business, specjalizując się w tematach związanych z przywództwem i coachingowym stylem zarządzania ludźmi, mentoringiem oraz zastosowaniami i wdrażaniem mindfulness i agility w środowisku pracy.

Od kilku lat jest w gronie moderatorów corocznego Mixera CEO Round Table, (projekt RSQ Management), wydarzenia gromadzącego blisko 150 prezesów międzynarodowych firm, którego osią jest wymiana osobistych doświadczeń przywódczych podczas sesji storytellingu. Jest akredytowaną superwizorką Izby Coachingu, posiada certyfikat ukończenia rocznego programu dla superwizorów prowadzonego przez Academy of Executive Coaching, GB. Prowadzi indywidualne i grupowe superwizje dla coachów oraz przedstawicieli innych zawodów pomocowych, w tym pracowników Domów i Ośrodków Pomocy Społecznej. Celem tych superwizji jest udzielenie psychologicznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, edukacja i zapewnienie najwyższych standardów jakości usług oferowanych odbiorcom docelowym. Zaangażowana w działalność branżową – współzałożycielka Izby Coachingu, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu, gdzie pełni funkcję członka zarządu i wiceprezesa. Członkini Rady Programowej Czasopisma Mindfulness oraz autorka artykułów dotyczących przywództwa, coachingu, superwizji oraz mindfulness w biznesie. Prelegentka na konferencjach branżowych. W swojej karierze przez kilka lat zarządzała Leadership Development International – LDI (wraz z AchieveGlobal i Kepner Tregoe należącą do holdingu UBD), oraz własną firmą doradczo-szkoleniową. Wcześniej przez szereg lat była trenerem i konsultantem w firmie AchieveGlobal, gdzie zdobyła licencje trenerskie dwóch wiodących amerykańskich firm. Pracowała także w ośrodkach psychologicznych, prowadząc zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z liderami młodzieżowymi z rodzin dysfunkcyjnych, staże dla studentów oraz warsztaty dla psychologów oraz dla dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej. Ukończyła dwa kierunki studiów – Psychologię (Uniwersytet SWPS) oraz Profilaktykę i Resocjalizację (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW).

Zdobyła także solidne podstawy w zakresie Psychologii Kontemplatywnej (wschodniej), biorąc udział w trzyletnim programie Karuna Training, opartym na programie nauk jedynego buddyjskiego uniwersytetu na świecie – Uniwersytetu Naropa w Colorado. Zajmuje się zastosowaniem podejścia mindfulness oraz compassion w przywództwie, współpracy oraz w życiu prywatnym, w ramach troski o jakość relacji ze sobą, innymi i środowiskiem. Współzałożycielka Proactive Leadership Academy.

Bądźmy w kontakcie

Jeżeli masz uwagi bądź zainteresowały cię treści prezentowane na naszej stronie zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami albo do kontaktu z nami. Warto również sprawdzić warunki przyjęcia na szkolenie.