1. EDYCJA SZKOLENIA CFT/CMT
Imię i nazwisko Ścieżka (CFT lub CMT) Miejsce działań (miasto, kraj) Rejony pracy Specjalizacja (np. psychoterapia, coaching) Strona WWW
Sebastian Korfel CFT Dąbrowa Górnicza dzieci, młodzież, dorośli psychoterapeuta ACT i poznawczo-behawioralny www.sebastiankorfel.pl
Paulina Rozmus CMT Warszawa
Dagmara Saganowska CMT online dorośli
Anna Pezold CMT Szczecin
Adam Lenart CFT Kraków psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Dorota Wojtczak CMT Bydgoszcz młodzież, dorośli trener MBSR i MBCT, coach, mediator NVC www.myway-eu.pl
dr Anna Zagórska CMT Warszawa
Joanna Michałowska CFT Łódź dorośli, szkoły/przedszkola psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB)
dr Elwira Szechidewicz CFT Warszawa / online dorośli psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i schematów
Anna Czarnecka CFT Warszawa
Beata Muszyńska-Dębska CFT Warszawa
Erica Kim CMT Warszawa dorośli coaching (w trakcie akredytacji ACC ICF), mediacje
Leokadia Januszewska CMT
dr Agnieszka Guzicka CMT Warszawa
Agnieszka Ludew CMT
Aneta Parczyńska CMT
Mateusz Banaszkiewicz CMT Warszawa psycholog
Marek Figiela CFT Warszawa
Marta Szydłowska CFT Kielce dzieci, młodzież, dorośli, pary psychoterapeutka poznawczo-behawioralna
Olimipia Piłat-Pawlak CFT Poznań dorośi, pary psychoterapeutka (w nurcie ericksonowskim, skoncentrowanym na rozwiązaniach), trenerka, coach, superwizorka pracy socjalnej
Wiesława Serkowska CMT Warszawa dorośli coach
Magda Mazurkiewicz CMT Warszawa dorośli psycholog
Eryk Ołtarzewski CMT Warszawa dzieci, młodzież, dorośli pedagog, socjoterapeuta, trener uważności
Magda Stawska CMT