1. EDYCJA SZKOLENIA CFT/CMT
Imię i nazwisko Ścieżka (CFT lub CMT) Miejsce działań (miasto, kraj) Rejony pracy Specjalizacja (np. psychoterapia, coaching) Strona WWW / dane kontaktowe
Sebastian Korfel CFT Dąbrowa Górnicza dzieci, młodzież, dorośli psychoterapeuta ACT i poznawczo-behawioralny (w trakcie szkolenia) www.sebastiankorfel.pl
Paulina Rozmus CMT Warszawa
Dagmara Saganowska CMT online dorośli
Anna Pezold CMT Szczecin
Adam Lenart CFT Kraków psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Dorota Wojtczak CMT Bydgoszcz, Toruń oraz online młodzież, dorośli, indywidualnie i grupowo coaching i treningi; trener MBSR i MBCT, coach, mediator NVC www.myway-eu.pl
dr Anna Zagórska CMT Warszawa
Joanna Michałowska CFT Łódź i online dorośli, wsparcie wychowawcze, wparcie placówek opiekuńczo-edukacyjnych psychoterapia, warsztaty, szkolenia; psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB) https://www.facebook.com/Joanna-Micha%C5%82owska-psychoterapeutka-CBT-i-ACT-101070591539054
dr Elwira Szechidewicz CFT Warszawa oraz online dorośli psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i schematów
Anna Czarnecka CFT Warszawa oraz online dorośli i młodzi dorośli, indywidualna, grupowa Psychoterapia, coaching, treningi www.inner-garden.pl
Beata Muszyńska-Dębska CFT Warszawa
Erica Kim CMT Warszawa dorośli coaching (w trakcie akredytacji ACC ICF), mediacje
Leokadia Januszewska CMT
dr Agnieszka Guzicka CMT Warszawa
Agnieszka Ludew CFT Łódź oraz online dorośli i młodzież psycholog, coach, trener maitri.com.pl
Aneta Parczyńska CMT Gdynia
Mateusz Banaszkiewicz CMT Warszawa psycholog
Marek Figiela CFT Warszawa
Marta Szydłowska CFT Kielce dzieci, młodzież, dorośli, pary psychoterapeutka poznawczo-behawioralna
Olimipia Piłat-Pawlak CFT Poznań dorośi, pary psychoterapeutka (w nurcie ericksonowskim, skoncentrowanym na rozwiązaniach), trenerka, coach, superwizorka pracy socjalnej
Wiesława Serkowska CMT Warszawa dorośli coach
Magdalena Mazurkiewicz CMT Warszawa dorośli psycholog
Eryk Ołtarzewski CMT Warszawa dzieci, młodzież, dorośli pedagog, socjoterapeuta, trener uważności
Magda Stawska CMT Szwajcaria i Polska
2. EDYCJA SZKOLENIA CFT/CMT
Aleksandra Kłos CMT Kraków
Elżbieta Stefanoff CFT Stavanger, Norwegia zaburzenia odżywiania dorosłych, terapia indywidualna i grupowa psychiatra, psychoterapeuta
Tomasz Folusz CFT Warszawa oraz online dorośli, indywidualnie i grupowo psychoterapia, treningi www.psycho-terapeuta.warszawa.pl
Karolina Marek CMT Głogów oraz onine dorośli, nastolatki psycholog, trener uważności www.strefaukojenia.pl; strefaukojenia@gmail.com; tel. 791270486
Ewa Winiarska CFT Szczecin dorośli, młodzież, indywidualna i grupowa psychoterapia www.ctpb.szczecin.pl
Maja Szpikowska CFT Łódź oraz online dorośli, indywidualna, grupowa Terapia, treningi www.szpikowska.pl
Inga Koniecek CMT Warszawa oraz online dorośli coaching
Anna Dziewulska CMT Płock, Kutno, Gostynin oraz online rodzice, młodzież, dorośli psycholog, konsultacje, warsztaty www.annadziewulska.pl
Magdalena Kwolek CMT Berlin, Potsdam (Niemcy); Żary (Polska) oraz online dorośli, indywidualna, grupowa coaching magda.kwolek@gmail.com
Agnieszka Wołyńska CFT Poznań oraz online dorośli, starsza młodzież, indywidualna i grupowa psychoterapia (systemowa), psychologia biznesu, warsztaty, szkolenia www.agnieszkawolynska.pl
Joanna Zapała CFT Poznań oraz online dorośli, indywidualna i grupowa psychoterapia,treningi, szkolenia, warsztaty www.cpi.poznan.pl; tel. 618202746, 502994497; info@cpi.poznan.pl
Justyna Cyga CFT
Elżbieta Poszumska CMT
Renata Machowska CFT
Kamila Wykrota CMT Warszawa oraz online
Alicja Balińska CFT
Magdalena Olszewska-Leszek CFT Warszawa oraz online indywidualna, grupowa biolog, psycholog kliniczny
Maria Sitarska CFT Poznań oraz online młodzież, dorośli, seniorzy, terapia indywidualna, par i rodzin, praca z grupami psychoterapia FB Maria Sitarska-psychologia i psychoterapia, mariasitarska@opsychologii.pl